คูลลิ่งทาวเวอร์ ทรงแปดเหลี่ยม รุ่น : OTG

 

 

  • นวัตกรรมใหม่ในการออกแบบคูลลิ่งทาวเวอร์
  • ลดการสูญเสียน้ำที่เกิดจากการพัดพาโดยลม
  • พัดลมเสียงรบกวนต่ำ
  • ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูง
  • ท่อน้ำซ่อนภายในและรูปแบบสวยงาม

 

คูลลิ่งทาวเวอร์ ทรงแปดเหลี่ยม

คูลลิ่งทาวเวอร์ ทรงแปดเหลี่ยม คือ คูลลิ่งทาวเวอร์ชนิดอากาศและน้ำเคลื่อนที่ตัดกัน หรือแบบไหลตัดขวาง (Cross flow)ลมถูกดูดเข้าทั้งสี่ด้านรอบตัวของคูลลิ่งทาวเวอร์ โดยพัดลมที่ถูกติดตั้งอยู่ด้านบนของคูลลิ่งทาวเวอร์ ในขณะที่น้ำร้อนจะถูกส่งผ่านท่อน้ำที่ติดตั้งซ่อนอยู่ภายในตัวคูลลิ่งทาวเวอร์เพื่อส่งน้ำไปยังอ่างน้ำร้อนที่อยู่ด้านบนโดยรอบที่เชื่อมถึงกัน หลังจากนั้นน้ำร้อนจะถูกกระจายลงบนฟิลเลอร์ที่อยู่ด้านล่างของอ่างน้ำร้อน ไหลลงตามฟิลเลอร์ที่จะทำหน้าที่ในการเพิ่มพื้นที่ในการถ่ายเทความร้อนและเคลื่อนที่ตัดขวางกับทิศทางลมที่ถูกดูดเข้าโดยพัดลม ทำให้เกิดการถ่ายเทความร้อนระหว่างน้ำกับอากาศ น้ำเย็นที่ได้จะไหลลงสู่ อ่างน้ำเย็นด้านล่าง ก่อนที่จะถูกดูดกลับไปใช้เพื่อการหล่อเย็นอีกครั้ง ส่วนอากาศร้อนจะถูกปล่อยออกสู่ภายนอก การออกแบบใหม่โดยอ่างน้ำร้อนเชื่อมถึงกันโดยรอบทำให้น้ำร้อนถูกกระจายทั่วถึงกันหมด จึงลดปัญหาการปรับน้ำที่เข้าอ่างน้ำร้อนที่มีสองฝั่ง ไม่เท่ากันของคูลลิ่งทาวเวอร์ทรงสี่เหลี่ยมแบบเดิม   จึงทำให้การถ่ายเทความร้อนทำได้ดีเท่ากันทุกด้าน  คูลลิ่งทาวเวอร์ ทรงแปดเหลี่ยมนั้นยังมีการออกแบบเพื่อลดการสูญเสียน้ำที่เกิดจากการพัดพาละอองน้ำโดยลม ช่วย ประหยัดน้ำที่จะต้องเติมเข้าระบบคูลลิ่งเพราะมีการออกแบบใหม่ โดยให้มีตัวดักละอองน้ำติดอยู่ในแผ่นเดียวกับฟิลเลอร์ภายในคูลลิ่งทาวเวอร์ ซึ่งจะช่วยดักละอองน้ำก่อนที่จะถูกพัดพาไปโดยลม

                พัดลมและใบพัดถูกออกแบบให้มีเสียงรบกวนต่ำ โดยใช้มอเตอร์แบบขับตรงรอบต่ำ ไม่ใช้ใช้เกียร์ทดรอบ หรือระบบพูลเล่ย์สายพาน เพื่อลดภาระงานซ่อมบำรุงรักษา  พัดลมและปล่องจะถูกติดตั้งให้อยู่ภายในตัวคูลลิ่งทาวเวอร์ ทั้งนี้เพื่อกักเก็บเสียงไว้ภายในคูลลิ่งทาวเวอร์ ไม่ออกมารบกวนภายนอก

                คูลลิ่งทาวเวอร์ ทรงแปดเหลี่ยม ยังถูกออกแบบให้ง่ายในการปฏิบัติงานและการซ่อมบำรุง เช่น การตรวจสอบและปรับระดับน้ำอ่างน้ำเย็น การเปลี่ยนลูกลอย การล้างตะแกรงกรองน้ำ และอื่นๆ ทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม โดยผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องเข้าไปภายในคูลลิ่งทาวเวอร์โดยทั้งหมดนี้สามารถกระทำได้ผ่านช่องประตู  ท่อน้ำร้อนเป็นแบบภายในผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้งท่อและวาล์วน้ำเพิ่มเติม ทำให้ประหยัดงบประมาณ นอกจากนี้ยังดูสวยงามและเรียบร้อยอีกด้วย

 

 

TOWER STRUCTURAL DETAILS

Octagon Crossflow Cooling Tower OTG